Tuesday, January 12, 2010

Naging Mahirap

I have a fun time this day. Although I miss my phone so much, things such as Naging Mahirap of Manny Villar made me smile (Last Song Syndrome).The lyrics are below

Naging Mahirap

Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura?
Nag-Pasko ka na ba sa gitna ng kalsada?
Yan ang tanong namin,
Tunay ka bang isa sa amin?

Nalaman mo na bang mapapag-aral ka nya?
Tutulungan tayo para magka-trabaho?
At kanyang plano'y magka-bahay tayo?

Si Villar ang tunay na mahirap.
si Villar ang tunay na may malasakit.
Si Villar ang may kakayahan
At gumawa ng sariling pangalan.

Si Manny Villar ang magtatapos
ng ating kahirapan।
No comments:

Post a Comment

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...